Disclaimer

Patiëntenvereniging HEVAS geeft ondersteuning aan families op het gebied van hemangiomen en vasculaire malformaties. Iedere gebruiker die deze website van patiëntenvereniging HEVAS gebruikt – voor welke doeleinden dan ook – stemt in met het onderstaande. Patiëntenvereniging HEVAS stelt de informatie op haar website zeer zorgvuldig samen. Desalniettemin is het mogelijk dat op de website van HEVAS, alsook op de aan deze websites gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Aansprakelijkheid
Patiëntenvereniging HEVAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Patiëntenvereniging HEVAS aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen op HEVAS-website
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de bezoekers van de website van patiëntenvereniging HEVAS. Wij geven geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaarden wij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Verwijzingen naar de HEVAS-website
Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van patiëntenvereniging HEVAS, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

 De site van patiëntenvereniging HEVAS mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
 Een site mag een link naar patiëntenvereniging HEVAS maken, maar mag geen inhoud (foto’s dan wel tekst) kopiëren of synchroniseren zonder toestemming van patiëntenvereniging HEVAS.
 Een site mag op geen enkele manier het HEVAS logo gebruiken.
 Een site mag geen onjuiste informatie over patiëntenvereniging HEVAS en haar producten en diensten geven.
 Een site mag niet de schijn wekken dat patiëntenvereniging HEVAS de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.

Als u opmerkingen heeft over onze website, dan vragen wij u deze aan ons te melden via: info@hevas.eu

Steun Hevas

Doneer eenmalig of word donateur.