w

Lid of donateur worden

Patiënten met een hemangioom of vasculaire malformatie en hun familieleden verwelkomen wij graag als lid van onze vereniging. Overige belangstellenden verwelkomen wij graag als donateur.

Leden hebben:

  • Recht op gratis toegang met hun gezin tot de ontmoetingsdag (jaarlijks op een zaterdag in oktober, inclusief lunch en allerlei activiteiten voor kinderen)
  • Recht op het blad Hevas Magazine (gedrukt 4 keer per jaar)
  • Stemrecht op de ledenvergaderingen

Vaste donateurs hebben:

  • Recht op het tijdschrift ‘HEELdeHUID’ (4 keer per jaar, digitaal)
  • Toegang tot de jaarlijkse ledenvergadering

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar voor leden en donateurs.

Er zijn ziektekostenverzekeringen die deze contributie volledig vergoeden (klik hier voor een overzicht). HEVAS is lid van de VSOP. Voor leden kan indien nodig korting op het lidmaatschapsgeld worden gegeven. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een factuur.

IBAN-nummer: NL96RABO0132718286 ten name van ouder- en patiëntenvereniging Hevas.

Contact via secretariaat@hevas.eu (ook voor verhuizing en opzegging lidmaatschap)Alleen invullen bij automatische incasso

Hevas verwerkt uw gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Als u geen prijs stelt op onze informatie, kunt u dit schriftelijk laten weten aan Hevas via info@hevas.eu. Lees hier onze privacyverklaring.

© HEVAS 2007-2020

Gerealiseerd door Tribble Media