w

Doneren

Onderzoek stimuleren

Aangeboren vaatafwijkingen zijn zeldzame aandoeningen. Er is geld nodig voor onderzoek zodat er betere behandelingen mogelijk zijn. U kunt helpen door te doneren of een actie te organiseren!

Er is een speciale Stichting die deze middelen zorgvuldig beheert. Dat is de Stichting SKTN-HEVAS. Deze Stichting bestaat naast patiëntenvereniging HEVAS en heeft een eigen bestuur. Stichting SKTN-HEVAS is een fonds dat met weinig middelen zo veel mogelijk resultaat probeert te halen om verder onderzoek en activiteiten te stimuleren ten behoeve van patiënten met aangeboren vaatafwijkingen. 

Bestuur:

  • prof. dr. Chantal van der Horst (Voorzitter)
  • René van Gellekom (SKNT, secretaris)
  • Caroline van den Bosch (HEVAS)
  • Emma Koster (penningmeester)

SKTN-HEVAS bouwt geen grote reserves op en het volledige bestuur is onbezoldigd.

Het fonds is afhankelijk van giften en donaties. Om al de onderstaande doelen en belangen te kunnen behartigen voor de patiënten zijn er middelen nodig.

De middelen worden onder andere toegekend aan expertisecentra voor aangeboren vaatafwijkingen of organisaties met de volgende doelstellingen:

* Het stimuleren van onderzoek naar de aandoeningen
* Het maken van voorlichtingsmateriaal over de aandoeningen voor ouders/patiënten en artsen
* Het stimuleren van lotgenotencontact
* Onderhouden van contacten met artsen en het bevorderen van het onderlinge netwerk van artsen
* Onderhouden van contacten met andere (internationale) patiëntenverenigingen met deze aandoeningen

SKTN-HEVAS heeft bij de belastingdienst een ANBI status, hierdoor kan schenken fiscaal aantrekkelijk zijn. Voor meer informatie zie: regels belastingdienst algemeen nut beogende instellingen

Hoe kunt u steunen?

  1. U kunt SKTN-HEVAS steunen door te schenken
    Periodieke schenkingen zijn zeer welkom voor ons fonds. Hierdoor krijgen wij voor een langere periode zekerheid om door te gaan met ons werk voor de patiënten. Bovendien is schenken belastingtechnisch zeer aantrekkelijk. U kunt doneren op IBAN NL55 RABO 0332 3004 04.
  2. Organiseer een actie:
    Een sponsorloop of een collecte organiseren voor SKTN-HEVAS? Wij helpen u graag bij het opzetten van uw actie en doel.

© HEVAS 2007-2020

Gerealiseerd door Tribble Media