Gebruikersvoorwaarden

Deze website wordt door Patiëntenvereniging HEVAS beheerd. Met het gebruiken van deze website gaat u akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid.

Inhoud
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Patiëntenvereniging HEVAS kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is. Geef eventuele onjuistheden door op het e-mailadres info@hevas.eu.

Voor zover wettelijk toegestaan, sluit Patiëntenvereniging HEVAS, waaronder mede verstaan haar vrijwilligers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website of een andere aan de website gekoppelde site. Patiëntenvereniging HEVAS is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

De medische informatie op de website is in geen geval vervanging voor het contact met een arts en/of medisch specialist. Heeft u een medische vraag, stel deze dan altijd (ook) aan uw behandelend arts.

Door u verstrekte informatie en materiaal
Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt voor de website, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website (forum) kunnen gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk om vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Het is daarom raadzaam de aangeboden informatie eerst zelf bij de vermelde bron of bij de vermelde contactpersoon te controleren. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Vragen
Wij beantwoorden gestelde vragen zorgvuldig. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de gebruiker van de website aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen bij een arts en/of specialist en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde behandelingen, diagnostische methodes, adviezen en dergelijke.

Reclame
Patiëntenvereniging HEVAS plaatst op haar websites geen advertenties voor commerciële doeleinden. Dit om haar onafhankelijkheid en onpartijdigheid te waarborgen. Uitsluitend bedrijven die een directe band hebben met de website voor wat betreft bouw, onderhoud en inhoud kunnen worden vermeld op de webpagina ontwikkeling en realisatie, al dan niet met een link naar hun site. Banners of logo’s worden niet geplaatst, met als enige uitzondering subsidiegevers.

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek onderdeel van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Patiëntenvereniging HEVAS verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Patiëntenvereniging HEVAS, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dient u de volgende copyrightvermelding in alle kopieën op te nemen: © Patiëntenvereniging HEVAS. Alle rechten voorbehouden.

Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder meer verboden om:
een (kopie) van (een gedeelte van) de website te gebruiken voor commerciële doeleinden;
en
(een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website van iemand anders).

Patiëntenvereniging HEVAS, oktober 2019

Steun Hevas

Doneer eenmalig of word donateur.