Herziene richtlijnen hemangiomen (versie 2013)

Er zijn herziene richtlijnen voor de behandeling van hemangiomen vastgesteld door specialisten van de aandoening. Dit was nodig door de snelle opkomst van de nieuwe behandelmethode met bètablokkers (propranolol) vanaf 2008. Hevas heeft aan deze richtlijnen bijgedragen en verspreidt deze richtlijnen dit najaar onder diverse artsengroepen. Een grote verzendactie die de bekendheid met de aandoeningen vergroot. In de richtlijnen hemangiomen wordt ook gewezen op andere diagnoses, zoals vasculaire malformaties en zeldzame vaattumoren. In de richtlijnen wordt wederom aangedrongen om patiënten te verwijzen naar gespecialiseerde centra als het gaat om hemangiomen die behandeling nodig hebben.
Richtlijnen voor de behandeling van hemangiomen (versie 2013)

Steun Hevas

Doneer eenmalig of word donateur.