w

Arterioveneuze malformaties

Afwijkingen van slagaders (arteriën) en aders (venen)

Bij arterioveneuze malformaties ontstaan abnormale verbindingen tussen slagaders en aders. Deze hebben hun oorzaak in een afwij­king in de kleinste bloedvaatjes, de capillairen. Normaal gespro­ken stroomt er alleen bloed door deze kleine vaatjes als het orgaan waarin zij zich bevinden extra zuurstof nodig heeft. Wanneer de capillairen chronisch verwijd zijn, stroomt er altijd bloed doorheen. Dit betekent dat de slagaders altijd meer bloed moeten aanvoeren en dat de aders altijd meer bloed afvoeren dan normaal. Hierdoor verwijden ook de betrokken slagaders en aders. Een arterioveneuze malformatie bestaat dus uit verwijde capillairen, slagaders en aders; samen vormen ze een stevige massa. Een arterioveneuze malformatie in de huid voelt warm aan. Bij omvangrijke malforma­ties is soms de hartslag voelbaar, of is zelfs te voelen hoe het bloed door het gebied stroomt.

Arterioveneuze malformaties zijn aangeboren, maar soms worden ze pas jaren later zichtbaar.

Mogelijke complicaties

• Een arterioveneuze malformatie kan zich in elk orgaan bevinden

(voorkeurslocaties: hersenstam en ruggenmerg), alwaar het

druk kan uitoefenen op de orgaanweefsels.

• De malformatie kan gaan bloeden (ook inwendig).

• Een omvangrijke arterioveneuze malformatie kan het hart belasten.

Diagnose

Een arterioveneuze malformatie wordt in het beginstadium vaak aangezien voor een andere vaatafwijking, zoals een hemangioom. Met een MRI-scan kan de juiste diagnose worden gesteld. Een arterioveneuze malformatie onderscheidt zich van een hemangi­oom en een wijnvlek doordat er sprake is van een sterk verhoogde bloedstroom. Bovendien neemt de arterioveneuze malformatie sneller in omvang toe (driedimensionaal) dan de wijnvlek. Een ar­terioveneuze malformatie onderscheidt zich van een veneuze mal­formatie doordat hij stevig aanvoelt en het bloed er niet gemak­kelijk uit te drukken is.

Verwijzing

Bij verdenking van een arterioveneuze malformatie is een verwij­zing naar in de aandoening gespecialiseerde artsen op zijn plaats.

Mogelijke behandelingen

• Inspuiten van medicijnen waarmee de vaten verkleven en de

aandoening kleiner kan worden. Met alleen deze sclerotherapie is genezing meestal niet mogelijk. Indien mogelijk moet chirurgie volgen.

• Chirurgisch verwijderen of ‘debulken’, waarbij de aandoening

wel kleiner gemaakt wordt.