w

Veneuze malformaties

Afwijkingen van de diepere bloedvaten – de venen

Veneuze malformaties zijn afwijkingen in de grotere aderen, de ve­nen. Ze komen het meest voor in de huid maar bevinden zich ook wel in andere organen, spieren of botten. Door een storing in de zenuwaansturing zijn de aderen altijd verwijd. De aderen kunnen ook nog onderling verbonden zijn. Hierdoor nemen ze veel ruimte in (de zwelling kan pijnlijk zijn) en ziet de huid er blauw/rood tot donkerrood uit.

De afwijkingen kunnen op één of meerdere plekken voorkomen, oppervlakkig zijn of juist wat dieper in de huid liggen, geconcen­treerd bij elkaar liggen of juist een groter oppervlak bestrijken. De afwijkingen komen het vaakst voor op de kaak, wang, tong en lip­pen. Veneuze malformaties zijn aangeboren, maar soms worden ze pas jaren later zichtbaar.

Een veneuze malformatie voelt over het algemeen zacht aan, tenzij hij stolsels bevat. In de loop van de tijd groeit de plek langzaam. Hormonen (puberteit, de pil, zwangerschap, menopauze) en/of trauma (bijvoorbeeld stoten) kunnen de groei versnellen. Dat ge­beurt ook als in een van de aangedane vaten een groot stolsel ontstaat.

Mogelijke complicaties

• De veneuze malformatie kan druk geven in de omliggende weef-

sels. In de buurt van een oog, neus, oor of in de nek kan dit pro-

blemen geven.

• Op een hand of voet kan de malformatie functiebeperkingen geven.

• Ook inwendig kunnen organen aangetast zijn. Er is een kans op

inwendige bloedingen.

Diagnose

Veneuze malformaties kunnen erg lijken op arterioveneuze mal­formaties, wijnvlekken en/of hemangiomen. De medische voorge­schiedenis en de bevindingen van de arts geven vaak voldoende aanwijzingen voor de diagnose. Typerend is de blauwe kleur. Ve­neuze malformaties kunnen erg zwellen en heel pijnlijk zijn. De di­agnose kan worden bevestigd door een echo, MRI of CT-scan.

Verwijzing

Het verdient aanbeveling veneuze malformaties te laten beoorde­len door in de aandoening gespecialiseerde artsen.

Mogelijke behandelingen

• Voor veneuze malformaties die niet zo omvangrijk zijn en die re-

delijk oppervlakkig liggen, kan laserbehandeling effectief zijn.

• Een inspuiting in de ader waardoor hij verkleeft (sclerotherapie).

• Chirurgische verwijdering (geheel of gedeeltelijk).

© HEVAS 2007-2019

Gerealiseerd door Tribble Media