Medisch specialisten

Voor diagnose en behandeling van vasculaire malformaties en riskante hemangiomen, is het belangrijk om verwijzing te vragen naar  een erkend expertisecentrum. 


Nederland

Academische expertisecentra:

Onderstaande vier erkende academische expertisecentra maken deel uit van het Netwerk Expertisecentra Aangeboren Vaatafwijkingen  (sinds 2018) in samenwerking met Patiëntenvereniging HEVAS:

Wat doen de expertisecentra?
Het netwerk op de kaart


Hecovan-werkgroep

Dr. C. van der Vleuten (dermatoloog)
Dr. M. te Loo (kinderhemato-oncoloog en farmacoloog)
Dr. B. Verhoeven (kinderchirurg)
Dr. H. Daniels-Scharbatke (kinderchirurg)
Dr. E. Klappe (internist/ vasculair geneeskundige)
Dr W. Klein (kinderradioloog: lymfeflow stoornissen)
Dr T. de Jong (plastisch chirurg)
Prof dr. D. Ulrich (plastisch chirurg)
Drs J.J. Janssen (interventieradioloog)
Mw V. van de Crommert (verpleegkundig specialist Hecovan)

(Prof. dr. L.J. Schultze Kool (interventieradioloog: pensioen december 2020)

Het Radboudumc heeft een multidisciplinair team rondom hemangiomen en vasculaire malformaties (Hecovan). Op het gebied van vasculaire malformaties heeft dit centrum een landelijke behandelpraktijk. Website: www.hecovan.nl

Radboudumc Nijmegen
Bezoekadres: Geert Grooteplein 10 Nijmegen, 374 Dermatologie
Postadres: 374 Dermatologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Telefoonnummer: (024) 361 31 31
Informatie voor verwijzers

Interview met het team: Hecovan Werkgroep Nijmegen 2016-1


Werkgroep voor Aangeboren Vaat- Aandoeningen (AVA-spreekuur, AMC/Emmakinderziekenhuis Amsterdam)

Drs. N.M. van Hout (plastisch chirurg)
Dr. M.F. Raphael (kinderarts oncoloog)
Dr. C.C. Breugem (plastisch chirurg)
Dr. M.J.W. Koelemaij (vaatchirurg) N.M. van Hout (plastisch chirurg)
Dr. P.A. Middelkamp Hup (dermatoloog)
Dr. A. Wolkerstorfer (dermatoloog)
Dr. C.E.L. Hoekstra (KNO-arts)
Drs. A.B.G.N. Lamers (interventieradioloog)
(Prof. dr C.M.A.M. van der Horst: pensionering 2019)

Indien nodig worden specialisten van andere vakgebieden ingeschakeld zoals: orthopeed, kinderarts, oogarts, neuro-interventieradioloog, revalidatiearts, maag-darm en leverarts, kaakchirurg.

Website: www.amc.nl/ava
E-mail: AVA@amc.nl
Telefoon 020-5662974

Interview met het team uit 2016: AVA-team Amsterdam 2016-3


Werkgroep Vasculaire Afwijkingen Rotterdam (WEVAR / Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam)

Prof. dr. S.G.M.A. Pasmans (kinderdermatoloog)
Dr. H.R. Langeveld-Benders (kinderchirurg)
Dr. E. Verboom (kinderarts)
Dr. E.J. Mendels (kinderdermatoloog)

(P.C.J. de Laat (kinderarts)gepensioneerd juli 2022)

Indien nodig worden specialisten van andere vakgebieden ingeschakeld zoals: plastisch chirurg, revalidatiearts, interventieradioloog, kaakchirurg, neuroloog en oogarts.

Telefoonnummer secretariaat WEVAR-team (010) 7030685 (ma t/m do)

Bezoekadres: Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam / WEVAR-spreekuur, 2de etage, polikliniek Medium Care Kindergeneeskunde (2 Zuid)

Parkeergarage: Wytemaweg 12, 3015 CN Rotterdam
Postadres: Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam / sk1268 Secretariaat WEVAR-team

Onderzoek en behandeling vindt plaats via de werkgroep WEVAR (Werkgroep Vasculaire Afwijkingen Rotterdam) Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam, wevar@erasmusmc.nl

  • Voor het maken van een eerste afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist nodig. De huisarts kan via ZorgDomein verwijzen. De verwijsbrief kan ook gefaxt worden (010) 70 368 02 of per e-mail verzonden worden: wevar@erasmusmc.nl Het is belangrijk dat wij naast de verwijsbrief uw contactgegevens (m.n. uw mobiele nummer, adres en emailadres) ontvangen.
  • Zodra de verwijsbrief ontvangen is door ons, wordt een afspraak ingepland en de bevestiging wordt naar uw huisadres toegezonden.
  • Voor het maken van een controleafspraak kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat Kinderchirurgie op nummer (010) 70 362 40, optie 3 (niet op woensdag) of een e-mail sturen naar wevar@erasmusmc.nl

Naast het WEVAR-spreekuur is er een speciaal ‘hemangiomenspreekuur’ op de polikliniek Kinderdermatologie.

  • Ook hiervoor is voor een eerste afspraak een verwijsbrief (met m.n. mobielnummer, adres en emailadres) noodzakelijk. Fax.nr. (010) 70 338 22 of afspraak.kinderderma@erasmusmc.nl
  • Voor het maken van een controleafspraak kunt u telefonisch contact opnemen met: (010) 70 373 80

Meer informatie: https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/spreekuren/vaatafwijkingen-bij-kinderen-wevar


Centrum voor Aangeboren Vaatafwijkingen Utrecht

Mw. dr. M. de Graaf (dermatoloog)

Dr E.C. Paes (plastisch kinderchirurg)
Mw. A.T.H. van Dijk (kinderarts)

Centrum voor Aangeboren Vaatafwijkingen Utrecht
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Universitair Medisch Centrum Utrecht
https://www.hetwkz.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/aardbeivlek

Afspraken via polikliniek dermatologie: (088) 75 540 75 dan wel de polikliniek plastische chirurgie: (088) 75 540 70

Informatie voor verwijzers, interview met het team: CAVU-team Utrecht 2016-4


Perifere ziekenhuizen:

Hagaziekenhuis: AVA-team (hemangiomen)

Mw. dr. A.M. van Tuyll van Serooskerken (dermatologie)

Mw. drs. G.W. Zijp, Dr. J.H. Allema (kinderchirurgie)

Het multidisciplinaire Aangeboren Vaatafwijkingenteam
Contactgegevens zie: https://kinderen.julianakinderziekenhuis.nl/vakgebieden/ava-spreekuur


België

Contacteer voor België ook patiëntenorganisatie VASCAPA

Dr. Laurence Boon

Center for Vascular Anomalies
Division of Plastic Surgery
Universite Catholique de Louvain (UCL)
Avenue Hippocrate 10
B1200 Brussels
Belgium
phone/page: + 32-2-764 8020
phone/secretary: + 32-2-764 1425
phone/laboratory: + 32-2-764 7496
fax: + 32-2-764 7460
e-mail: boon@chir.ucl.ac.be
Website: http://www.international-saintluc.be/nl/reconstructieve-en-plastische-chirurgie

Dr Chantal Vandenbroeck

UZA Antwerpen

Telefoon secretariaat Vaatheelkunde +32 3 821 37 69

Telefoon afspraken:

Vaatheelkunde : +32 3 821 37 85
Thorax- en vaatheelkunde bij kinderen : +32 3 821 43 60 of 03 821 43 61

E-mail:

Chantal.Vandenbroeck@uza.be

thoraxenvaatheelkunde@uza.be

Contactgegevens via deze link


Griekenland

Dr. M. Waner

Website: www.vbiny.org

Deze bekende chirurg op het gebied van aangeboren vaatafwijkingen uit New York is meerdere malen per jaar in Europa, Athene, Griekenland in samenwerking met dr. Tombris. Als u een afspraak met dr. Waner wilt maken voor een consult/operatie in Griekenland kunt u contact met hem opnemen via email: mwmd01@gmail.com

European Vascular Anomalies (EVA) Clinic

Info@eva-clinic.eu

http://www.eva-clinic.eu/


Duitsland

Contacteer voor gespecialiseerde centra in Duitsland de volgende patiëntenorganisatie Bundesverband angeborene Gefäßfehlbildungen e.V.

Lasercentrum:

Dr. med. Carsten M. Philipp (laser)

Abteilung für Lasermedizin
Elisabeth Klinik Berlin
Zentrum Lasermedizin
Lützowstraße 26
10785 Berlin
https://www.johannesstift-diakonie.de/medizinische-versorgung/evangelische-elisabeth-klinik/behandlung/allgemein-viszeral-laserchirurgie/team/


Steun Hevas

Doneer eenmalig of word donateur.