Medisch specialisten

Voor diagnose en behandeling van vasculaire malformaties en riskante hemangiomen, is het belangrijk om verwijzing te vragen naar  een erkend expertisecentrum. 


Nederland

Academische expertisecentra:

Onderstaande vier erkende academische expertisecentra maken deel uit van het Netwerk Expertisecentra Aangeboren Vaatafwijkingen  (sinds 2018) in samenwerking met Patiëntenvereniging HEVAS:

Wat doen de expertisecentra?
Het netwerk op de kaart


Hecovan-werkgroep

Dr. C. van der Vleuten (dermatoloog)
Dr. M. te Loo (kinderhemato-oncoloog en farmacoloog)
Dr. B. Verhoeven (kinderchirurg)
Dr. H. Daniels-Scharbatke (kinderchirurg)
Dr. E. Klappe (internist/ vasculair geneeskundige)
Dr W. Klein (kinderradioloog: lymfeflow stoornissen)
Dr T. de Jong (plastisch chirurg)
Prof dr. D. Ulrich (plastisch chirurg)
Drs J.J. Janssen (interventieradioloog)
Mw V. van de Crommert (verpleegkundig specialist Hecovan)

(Prof. dr. L.J. Schultze Kool (interventieradioloog: pensioen december 2020)

Het Radboudumc heeft een multidisciplinair team rondom hemangiomen en vasculaire malformaties (Hecovan). Op het gebied van vasculaire malformaties heeft dit centrum een landelijke behandelpraktijk. Website: www.hecovan.nl

Radboudumc Nijmegen
Bezoekadres: Geert Grooteplein 10 Nijmegen, 374 Dermatologie
Postadres: 374 Dermatologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Telefoonnummer: (024) 361 31 31
Informatie voor verwijzers

Interview met het team: Hecovan Werkgroep Nijmegen 2016-1


Werkgroep voor Aangeboren Vaat- Aandoeningen (AVA-spreekuur, AMC/Emmakinderziekenhuis Amsterdam)

Drs. N.M. van Hout (plastisch chirurg)
Dr. M.F. Raphael (kinderarts oncoloog)
Dr. C.C. Breugem (plastisch chirurg)
Dr. M.J.W. Koelemaij (vaatchirurg) N.M. van Hout (plastisch chirurg)
Dr. P.A. Middelkamp Hup (dermatoloog)
Dr. A. Wolkerstorfer (dermatoloog)
Dr. C.E.L. Hoekstra (KNO-arts)
Drs. A.B.G.N. Lamers (interventieradioloog)
(Prof. dr C.M.A.M. van der Horst: pensionering 2019)

Indien nodig worden specialisten van andere vakgebieden ingeschakeld zoals: orthopeed, kinderarts, oogarts, neuro-interventieradioloog, revalidatiearts, maag-darm en leverarts, kaakchirurg.

Website: www.amc.nl/ava
E-mail: AVA@amc.nl
Telefoon 020-5662974

Interview met het team uit 2016: AVA-team Amsterdam 2016-3


Werkgroep Vasculaire Afwijkingen Rotterdam (WEVAR / Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam)

Prof. dr. S.G.M.A. Pasmans (kinderdermatoloog)
Dr. H.R. Langeveld-Benders (kinderchirurg)
Dr. E. Verboom (kinderarts)
Dr. E.J. Mendels (kinderdermatoloog)

(P.C.J. de Laat (kinderarts)gepensioneerd juli 2022)

Indien nodig worden specialisten van andere vakgebieden ingeschakeld zoals: plastisch chirurg, revalidatiearts, interventieradioloog, kaakchirurg, neuroloog en oogarts.

Telefoonnummer secretariaat WEVAR-team (010) 7030685 (ma t/m do)

Bezoekadres: Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam / WEVAR-spreekuur, 2de etage, polikliniek Medium Care Kindergeneeskunde (2 Zuid)

Parkeergarage: Wytemaweg 12, 3015 CN Rotterdam
Postadres: Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam / sk1268 Secretariaat WEVAR-team

Onderzoek en behandeling vindt plaats via de werkgroep WEVAR (Werkgroep Vasculaire Afwijkingen Rotterdam) Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam, wevar@erasmusmc.nl

  • Voor het maken van een eerste afspraak heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist nodig. De huisarts kan via ZorgDomein verwijzen. De verwijsbrief kan ook gefaxt worden (010) 70 368 02 of per e-mail verzonden worden: wevar@erasmusmc.nl Het is belangrijk dat wij naast de verwijsbrief uw contactgegevens (m.n. uw mobiele nummer, adres en emailadres) ontvangen.
  • Zodra de verwijsbrief ontvangen is door ons, wordt een afspraak ingepland en de bevestiging wordt naar uw huisadres toegezonden.
  • Voor het maken van een controleafspraak kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat Kinderchirurgie op nummer (010) 70 362 40, optie 3 (niet op woensdag) of een e-mail sturen naar wevar@erasmusmc.nl

Naast het WEVAR-spreekuur is er een speciaal ‘hemangiomenspreekuur’ op de polikliniek Kinderdermatologie.

  • Ook hiervoor is voor een eerste afspraak een verwijsbrief (met m.n. mobielnummer, adres en emailadres) noodzakelijk. Fax.nr. (010) 70 338 22 of afspraak.kinderderma@erasmusmc.nl
  • Voor het maken van een controleafspraak kunt u telefonisch contact opnemen met: (010) 70 373 80

Meer informatie: https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/sophia/patientenzorg/spreekuren/vaatafwijkingen-bij-kinderen-wevar


Centrum voor Aangeboren Vaatafwijkingen Utrecht

Mw. dr. M. de Graaf (dermatoloog)

Dr E.C. Paes (plastisch kinderchirurg)
Mw. A.T.H. van Dijk (kinderarts)

Centrum voor Aangeboren Vaatafwijkingen Utrecht
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Universitair Medisch Centrum Utrecht
https://www.hetwkz.nl/nl/ziekenhuis/ziekte/aardbeivlek

Afspraken via polikliniek dermatologie: (088) 75 540 75 dan wel de polikliniek plastische chirurgie: (088) 75 540 70

Informatie voor verwijzers, interview met het team: CAVU-team Utrecht 2016-4


Perifere ziekenhuizen:

Hagaziekenhuis: AVA-team (hemangiomen)

Mw. dr. A.M. van Tuyll van Serooskerken (dermatologie)

Mw. drs. G.W. Zijp, Dr. J.H. Allema (kinderchirurgie)

Het multidisciplinaire Aangeboren Vaatafwijkingenteam
Contactgegevens zie: https://kinderen.julianakinderziekenhuis.nl/vakgebieden/ava-spreekuur


België

Dr. Laurence Boon (ISSVA-board, www.issva.org)

Center for Vascular Anomalies
Division of Plastic Surgery
Universite Catholique de Louvain (UCL)
Avenue Hippocrate 10
B1200 Brussels
Belgium
phone/page: + 32-2-764 8020
phone/secretary: + 32-2-764 1425
phone/laboratory: + 32-2-764 7496
fax: + 32-2-764 7460
e-mail: boon@chir.ucl.ac.be
Website: http://www.international-saintluc.be/nl/reconstructieve-en-plastische-chirurgie


Duitsland

Dr. M. Waner (ISSVA-member, www.issva.org) website: www.vbiny.org

Deze bekende specialist uit New York is meerdere malen per jaar in onderstaand ziekenhuis in Duitsland door een samenwerking met de Duitse specialist dr. L. Meyer. Als u een afspraak met dr. Waner wilt maken voor een consult/operatie in Duitsland kunt u contact met hem opnemen via email: mwmd01@gmail.com

U kunt ook contact opnemen met: Zentrum für Vasculäre Malformationen (ZVM), Onder leiding van Dr. L. Meyer

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Klinikum Barnim GmbH,Werner Forßmann Krankenhaus
Rudolf-Breitscheid-Straße 100
16225 Eberswalde
Tel.: + 49 33 34 691 570
Fax: + 49 33 34 692 858

Contactpersoon voor afspraken met dr. Waner en dr. Meyer: Angelika Hoffmann. E-mail: zvm@klinikum-barnim.de


Dr. med. Carsten M. Philipp

Abteilung für Lasermedizin
Elisabeth Klinik Berlin
Zentrum Lasermedizin
Lützowstraße 26
10785 Berlin
https://www.johannesstift-diakonie.de/medizinische-versorgung/evangelische-elisabeth-klinik/behandlung/allgemein-viszeral-laserchirurgie/team/


Steun Hevas

Doneer eenmalig of word donateur.