Richtlijnen behandeling van hemangiomen

Op 1 december 2008 stelde ‘de werkgroep hemangiomen’ met daarin specialisten op het gebied van hemangiomen uit de diverse academische centra de ‘Richtlijnen hemangiomen’ vast. Het is een bewerking (update) van Amerikaanse richtlijnen voor de behandeling van hemangiomen van de vereniging van dermatologen in de Verenigde staten uit 1997. Het is de bedoeling dat daardoor de (complexe) hemangiomen die behandeling nodig hebben eerder worden onderkend en worden doorverwezen naar de gespecialiseerde centra. HEVAS zal alle dermatologen, kinderartsen, consultatiebureauartsen en verloskundigen in februari 2009 een exemplaar van deze richtlijnen toezenden.
Op de Brochure pagina kunt u onze folders downloaden

Steun Hevas

Doneer eenmalig of word donateur.