Behandeling van hemangiomen

Om de behandeling van hemangiomen te begrijpen, is het belangrijk te weten dat alle hemangiomen na verloop van jaren uiteindelijk heel langzaam minder zullen worden. Zeker de kleinere hemangiomen die niet op riskante plaatsen zitten, verdwijnen vaak mooi.

Maar in het bijzonder de grotere of ulcererende  hemangiomen kunnen riskant zijn, de huid flink beschadigen en pijnlijk zijn. Ook kunnen hemangiomen schade aanrichten aan lichaamsfuncties (zoals bijvoorbeeld het zicht, bij hemangiomen bij het oog) als ze niet worden behandeld en in hele zeldzame gevallen kunnen ze zelfs levensbedreigend zijn (inwendige hemangiomen).

Hoe en of hemangiomen moeten worden behandeld, is heel verschillend. De plaats van het hemangioom, de kans op complicaties, de grootte van het hemangioom, de leeftijd van het kind en de mate van groei moeten worden meegenomen en worden afgewogen tegen de risico’s en mogelijke positieve gevolgen van behandeling.

Mogelijk levens- of functiebedreigende hemangiomen

  • Hemangiomen in de luchtweg (risico bij hemangiomen in baardgebied op de huid)
  • Hemangiomen rond het oog of oor Inwendige hemangiomen (onderzoek bij 10 of meer hemangiomen op de huid)
  • Grote (groter dan 4 cm) snelgroeiende, al dan niet dikke hemangiomen

Behandeling

De meeste hemangiomen hebben geen behandeling nodig. Ze zullen vanzelf verminderen of verdwijnen. Bij sommige hemangiomen kunnen wel restverschijnselen overblijven, zoals littekens, extra vetweefsel, blijvend verwijde kleine bloedvaatjes vlak onder de huid en andere huidafwijkingen.

Bij riskante hemangiomen is vroege behandeling – aanvang bij voorkeur vóór de leeftijd van 4 maanden – aanbevolen. Óf en hoe een hemangioom behandeld moet worden, verschilt van geval tot geval. Het hangt af van de grootte van het hemangioom, de locatie, eventuele complicaties, de leeftijd van de patiënt en van hoe snel de afwijking groeit of afneemt.

Bij de keuze voor een behandeling gaat het altijd om een afweging tussen de voordelen en de mogelijke risico’s van behandelen. De indicatie voor het wel of niet starten van behandeling wordt bij voorkeur bepaald door artsen met ervaring met hemangiomen van een erkend expertisecentrum.

Sinds 2008 zijn bètablokkers (in de vorm van een drankje) eerste keus voor de behandeling van hemangiomen. De meest gebruikte bètablokker voor deze toepassing is propranolol. Bètablokkers zijn voor artsen bekende medicijnen (bloeddrukverlagers) die al heel lang worden gegeven aan patiënten met hartaandoeningen, waaronder ook baby’s/kinderen.
Bètablokkers remmen de groei van het hemangioom tijdens de groeifase en zorgen dat het hemangioom sneller kleiner wordt. Hierdoor is er minder kans op complicaties en zijn er mogelijk minder restafwijkingen.

Bij kleine, oppervlakkige hemangiomen kan om cosmetische redenen gekozen worden voor plaatselijke (=topicale ofwel lokale) behandeling met bètablokkers óp het hemangioom. Hiervoor worden timolol- oogdruppels gebruikt. De ouders/verzorgers wordt geadviseerd tweemaal per dag één a twee druppels op het hemangioom aan te brengen.

Zie over de mogelijke behandelingen van hemangiomen uitgebreider de website van het Expertisenetwerk aangeboren vaatafwijkingen

Steun Hevas

Doneer eenmalig of word donateur.