w

Behandeling van hemangiomen

Om de behandeling van hemangiomen te begrijpen, is het belangrijk te weten dat alle hemangiomen na verloop van jaren uiteindelijk heel langzaam minder zullen worden. Zeker de kleinere hemangiomen die niet op riskante plaatsen zitten, verdwijnen vaak mooi.

Maar in het bijzonder de grotere of ontstoken hemangiomen kunnen de huid flink beschadigen. Ook kunnen ze schade aanrichten aan lichaamsfuncties (zoals bijvoorbeeld het zicht) als ze niet worden behandeld en in hele zeldzame gevallen kunnen ze zelfs levensbedreigend zijn (inwendige hemangiomen).

Hoe en of hemangiomen moeten worden behandeld, is heel verschillend. De plaats van het hemangioom, de kans op complicaties, de grootte van het hemangioom, de leeftijd van het kind en de mate van groei moeten worden meegenomen en worden afgewogen tegen de risico’s en mogelijke positieve gevolgen van behandeling.

1. Medicijnen

Een medicijn dat al langer werd toegepast bij andere aandoeningen (cardiologie), maar pas sinds 2008 bij (alleen de relatief ernstige) hemangiomen, is propranolol (bètablokker). De onderzoeksresultaten van dit medicijn bij hemangiomen zijn dermate goed, wat betreft het remmen van de groei en het doen verdwijnen van het hemangioom (involueren), dat het sinds 2008 wordt gezien als eerste keus voor behandeling bij hemangiomen.

Tot 2008 waren corticosteroïden (oraal dan wel met lokale injectie) de eerste behandelmethode voor ernstige hemangiomen, maar ten opzichte van propranolol is het minder effectief en geeft het meer bijwerkingen.

Op dit moment lijkt het advies te worden: zo snel mogelijk starten met propranololbehandeling, liefst in de groeifase zodat complicaties van het hemangioom (deels) kunnen worden voorkomen. Propranolol is ook effectief bij kinderen die ouder zijn dan 1 jaar, maar indicaties voor het starten op latere leeftijd zijn nog niet duidelijk omschreven.

Er lijken weinig langetermijngevolgen bij kinderen die om cardiologische redenen bètablokkers gebruiken te zijn, maar bij kinderen met hemangiomen die bètablokkers gebruiken zijn de langetermijngevolgen nog niet onderzocht.

Zie voor meer info de folder van het Hecovan-team in Nijmegen: http://www.hecovan.nl/pdf-artikelen/Behandeling_van_hemangio-i.pdf

Een medisch team met zowel expertise met de behandeling van hemangiomen als ook met het gebruik van orale propranolol bij kinderen is momenteel het beste voor kinderen die deze behandeling nodig hebben. Zie de lijst gespecialiseerde artsen.

2. Lokale behandeling

Lokale behandeling van hemangiomen kan overwogen worden in die gevallen waarin het hemangioom alleen cosmetisch storend is; het gaat dan vooral om kleine, oppervlakkige hemangiomen. Ook kan lokale behandeling overwogen worden bij beginnende hemangiomen. Ook lokale behandeling moet bij voorkeur plaatsvinden door artsen met ervaring met hemangiomen. De risico’s op bijwerkingen bij het gebruik van lokale behandeling zijn nog onduidelijk.

In aanmerking komen:

• Corticosteroïd crème

• Imiquimod crème

• Timolol 0.5% oogdruppels 2 dd

• Propranolol 1% crème

3. Chirurgische behandeling en laserbehandeling

• Vroege chirurgie

Dit is zelden nodig. In enkele gevallen bij hemangiomen die niet voldoende reageren op bètablokkers (bij ontsteking, voor het oog etc.) is dit wel een mogelijkheid.

• Late chirurgie

Het hemangioom is volledig teruggetreden maar heeft schade achtergelaten. Herstel van de schade met chirurgie kan – zeker bij de grote hemangiomen – nodig zijn.

• Laserbehandeling

Komt in aanmerking vooral in latere fase als het oppervlakkig hemangioom onvoldoende wegtrekt.

Artsen

Zeker de kleine hemangiomen die niet op riskante plaatsen zitten, behoeven veelal geen behandeling en kunnen vaak worden opgevolgd door huisarts, consultatiebureau-arts, dermatoloog e.d.

Bij riskante hemangiomen is controle en eventueel behandeling door een gespecialiseerd team zeer belangrijk.

Dit is algemene – inleidende – informatie en is niet bedoeld als vervanging van medisch advies.
De behandeling van complexe hemangiom(en) vergt een zorgvuldige – individuele – beoordelingvan een deskundige arts.
Zie voor meer informatie de pagina gespecialiseerde artsen

Geen enkele foto en/of tekst van deze site mag zonder onze toestemming worden verspreid.

Wilt u HEVAS steunen en op de hoogte blijven van onze patiëntenvereniging?
Geef u op als lid of donateur via het contactformulier